Volkstuinvereniging Heerenveen

Samen tuinieren…

Lezing oude en nieuwe landbouwgewassen

In vijf eeuwen is er veel veranderd in de landbouw. Niet alleen door de mechanisatie, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen, ook de gewassen zelf veranderden.

Toen Het Bildt in 2005 vijf eeuwen oud was, wilde Piet Hoekstra uit St. Jacobiparochie wel eens weten welke landbouwgewassen er ooit zijn geteeld. Dat bleken er wel vijftig verschillende te zijn, van de bekende aardappels, allerlei granen tot kanariezaad. Veel van die gewassen worden nog steeds geteeld in Het Bildt, maar sommige zijn er verdwenen. Bijvoorbeeld rogge, cichorei en boekweit: ze hebben geen al te vruchtbare grond nodig en doen het daarom beter op zandgrond. Mosterd en blauwmaanzaad worden vooral om de olie geteeld en dat kan goedkoper in Oost-Europa. Suikerbieten groeien nog steeds veel op Het Bildt, ze doen het er best. Maar er is wel veel veranderd: vroeger werd het zaad dichter gezaaid en daarna uitgedund. Nu zaait men precies zoveel als er planten nodig zijn, dat scheelt veel arbeid. Maar dat betekend wel, dat elk zaadje ook moet uitkiemen. De kiemkracht van het bietenzaad is daardoor veel groter geworden.

Piet Hoekstra heeft een grote kennis van de landbouw en de gewassen en kan die op smakelijke wijze overbrengen op het publiek. Bovendien verluchtigt hij de lezing met veel beelden. Hij zal ook vertellen over de bedrijven, die nu vaak gespecialiseerd zijn in enkele gewassen, maar vroeger vaak gemengd waren met veeteelt en veel meer gewassen. Aangezien Piet een drijvende kracht is achter het aandeel van Het Bildt in de Culturele Hoofdstad 2018 zal hij daar in het kort informatie over geven.

De lezing wordt 6 februari georganiseerd door de vereniging Nuts! in het gebouw van It Griene Nêst aan de Bosweg 1a in Sumar. De lezing is gratis en vrij toegankelijk en begint om 20.00 uur. De vereniging Nuts! houdt de Friese nuts-gewassen (in de land- en tuinbouw) in stand en wil ze promoten.

Reacties gesloten.