Volkstuinvereniging Heerenveen

Samen tuinieren…

ROUND UP (opruimen) met ROUNDUP; ofwel wat is de beste manier om van onkruid af te komen?

ROUNDup verbodBeste Tuinvrienden,

Bent u ook zo vaak op uw tuin geweest, waarna u zich de vraag stelde: “Hoe hou ik de graskanten of de greppel(s) onkruidvrij, hoe kom ik van dat verduvelde kweekgras af en/of hoe voorkom ik dat mijn tuintje door onkruid wordt overwoekerd?” En dat natuurlijk met zo weinig mogelijk inspanning.

Een veel gehoorde reactie is dan : “Spuit er maar wat Roundup op en het ongewenste onkruid verdwijnt als sneeuw voor de zon; enkele dagen later kun je er zelfs gewoon op zaaien”.

Is dat wel zo?

– Heeft diegene zich wel voldoende verdiept in de schadelijke gevolgen van het gebruik van Roundup, of heeft diegene zich laten misleiden door de (etiket)reclame zoals de fabrikant dat heeft verwoord?

– Is er misschien toch nog meer bekend over de schadelijke gevolgen van Roundup voor plant, mens en dier, zeker in het geval van voedselconsumptie uit eigen tuin?

– Is het gebruik van Roundup wel zo veilig, voor plant, mens en dier, als dat de fabrikant ons wil doen geloven? We willen toch veilig voedsel, en hebben zeker geen behoefte aan langdurig achterblijven van gif op onze tuin en in het grondwater, toch?

Voor wie zich verdiept in de werking van een gif – en daar word je nou niet bepaald vrolijk van kan ik u zeggen – zou moeten kunnen vertrouwen op hetgeen op de verpakking staat vermeld. Laat het daar nu juist bij Roundup regelmatig aan ontbreken. Zo heeft de Reclame Code Commissie de fabrikant Monsanto (je hoeft maar even te googlen) dan ook al tot vijf maal toe bevolen haar misleidende reclame te beëindigen. Maar Monsanto met zijn geel-groene verpakking, die een sterke doch misleidende gelijkenis vertoond met de geel-groene verpakking van ECOSTYLE, trekt zich daar niets van aan en legt de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van Roundup graag neer bij de gebruiker, U dus! Of ze veranderen de naam een beetje, d.w.z. ze voegen er iets nieuws aan als ‘turbo’, ‘gel’ of ‘advanced’, kortom aan fantasienamen geen gebrek, maar het middel blijft precies hetzelfde.

Kijkt u maar eens naar deze film met schokkende informatie over Monsanto, de fabrikant van Round up:

Ik ben maar eens iets dieper gedoken in de oorsprong van Roundup…

Wat is (en doet) Roundup nou eigenlijk?

Een simpele zoek actie op Google levert schrikbarende gegevens aan. Ik noem u er slechts een paar.

1. Het werkend bestanddeel van Roundup (inclusief de varianten Roundup Ready, -Evolution, -Ultra, -Ultra herbicide, -Gel (u ziet het, aan mooie benamingen geen gebrek), maar ook AAWiedex, Touchdown, HG Onkruidweg, Bayer Clean-up (Turbo), Bayer Brush Killer, Brush Advanced etc.) heet GLYFOSAAT.

Proefdieren_na_Roundup2. Toediening van geringe hoeveelheden glyfosaat aan proefdieren veroorzaakte tumoren aan de alvleesklieren van mannelijke- en tumoren aan de schildklieren bij vrouwelijke proefdieren. Daarnaast veroorzaakte blootstelling aan glyfosaat een vermindering van de spermaproductie bij proefdieren.

3. GLYFOSAAT is wereldwijd de meest gebruikte herbicide (plantenverdelger) en voor de fabrikant Monsanto (vijfde bedrijf ter wereld met een jaaromzet in 2011 van 11.000 miljard dollar) het meest winstgevende product. Dit nadat zij eerder ook controversiële producten als DDT, PCB’s en Agent Orange (ontbladeringsmiddels gebruikt in de Vietnamoorlog) op de markt hebben gebracht. Wist je bijvoorbeeld dat er thans zowel in Amerika als Vietnam kinderen worden geboren die ten gevolge van blootstelling aan Agent Orange (dus in de vierde generatie?) verminkingen hebben zoals open ruggetjes?

4. Wist u dat Monsanto marktleider is van genetisch gemanipuleerde zaden waaronder pinda, soja, maïs en suikerbiet. Deze zaden zijn dan dus resistent gemaakt tegen de giftige werking van glyfosaat, waardoor glyfosaat d.m.v. sproeivliegtuigen ‘ongestraft’ verder alles doodmaakt wat er op akkers groeit, bloeit of leeft! (Behalve dus die soja, mais, pinda’s of suikerbiet).

vliegtuig gif5. Daar komt nog bij dat glyfosaat een groeiversterker bevat (een soort superkunstmest), sodium, dat er gelijkertijd voor zorgt dat de oogst (= netto opbrengst) van pinda’s en suikerbieten verder wordt geoptimaliseerd. Joekels van pinda’s en suikerbieten dus, maar of ze ook nog smaken? Dat is de vraag…

6. Wist u dat Greenpeace/VPRO onlangs nog een onthutsende reportage hebben uitgezonden waarin schrijnend in beeld werd gebracht dat blootstelling aan glyfosaat – werd ter plaatse uitgelegd als een onschuldige ‘kunstmest’ – geleid heeft tot massale onvruchtbaarheid onder Zuid-Amerikaanse mannelijke boeren?

7. In Duitsland is de verkoop van glyfosaat bevattende producten aan particulieren reeds verboden, in Denemarken sinds 2003 eveneens, nadat boeren vaststelden dat hun koeien na blootstelling aan glyfosaat moeilijk of niet meer drachtig werden. Uit de uitspraak van een rechtszaak in Denemarken blijkt dat het middel abortus kan opwekken. Nederland volgt.

8. Tot slot (mocht u inmiddels nog niet zijn overtuigd van de kwalijkheid van dit middel) is het inmiddels door KIWA in de Rijn en Maas en ook in ons grondwater aangetroffen. Met name het residu AMPA (een chemische omzetting van glyfosaat) blijkt daarbij zéér gevaarlijk; door bacteriële afbraak wordt dit sarcosine dat in bepaalde omstandigheden omgezet wordt tot, de waarschijnlijk kankerverwekkende stof, N-nitrososarcosine. Lust u nog peultjes?

Het onderzoek naar de gevolgen van glyfosaat loopt nog steeds, maar wordt behoorlijk gedwarsboomd door de fabrikant, die veel geld over heeft om onafhankelijk onderzoek te verhinderen. Gelukkig is bij motie in de Tweede Kamer per 1 januari 2018 het verbod van glyfosaat afgekondigd. Tot die tijd zullen fabrikanten, leveranciers en retailers hun voorraad zo goed mogelijk proberen te slijten, en moeten wij als klant/gebruiker onze eigen verantwoordelijkheid nemen door het product af te wijzen.

Zoals zo vaak bij het gebruik van gifstoffen (gemak dient de mens) ontbreekt het ons, als zijnde consumenten, aan deskundigheid over de kwalijke effecten ervan, terwijl de fabrikant nu eenmaal graag wil verdienen. Daarom heb ik u met bovenstaande informatie een stukje kennis willen bijbrengen over dit gif. Alles is gehaald uit bronnen die ook u zo van internet kunt halen. De “stichting natuurverrijking” heeft daarover onlangs nog een zeer uitgebreide nieuwsbrief gemaakt, maar als je die leest wordt je niet vrolijk.

ECOstyle UltimaWat is de visie van het bestuur van de Volkstuinvereniging Heerenveen?

Als bestuur van de VTV hechten wij eraan dat de verhuurde tuinen met respect voor de natuur, mens en milieu, worden bewerkt. Daarin past geen gebruik van gif . Met bovenstaande informatie hopen wij u uitleg in inzicht te hebben geven waarom we dit gif, dus ROUNDUP e.d. met het werkende bestanddeel glyfosaat niet langer toelaten. Immers, ook uw buren, medemensen, uw opvolgers, nabestaanden, kinderen en kleinkinderen leven ‘op hetzelfde grondwater’ en wij gunnen hen toch een duurzaam gezonde toekomst?

Is het nu zo dat de (chemische) bestrijding van onkruid door de VTV dan volledig wordt verboden? Het antwoord is uiteraard: Neen, hoewel we het misschien in ons hart wel het liefst deden. Mechanische verwijdering van onkruid verdient altijd de voorkeur boven chemische verwijdering. Maar wilt u toch gif gebruiken dat het minste schade toedient dan bevelen wij ECOSTYLE ULTIMA aan dat werkt op basis van vetzuren en heet milieuverantwoord te zijn. Het werkt zeer direct, binnen drie uur zie je al resultaat, er blijft geen residu achter en het is niet giftig voor een grondwater. Dit nieuwe product is o.a. verkrijgbaar bij Welkoop e.a…

Maar Roundup, ook de aanwezigheid ervan in de verpakking, is niet meer welkom op ons complex. Kunnen we dat afspreken?

Wellicht ten overvloede wijs ik erop dat voor het gebruik van chemische middelen altijd strenge gebruiksnormen gelden, zoals uitsluitend te gebruiken bij windstille omstandigheden. Als VTV hechten wij eraan gebruikers ook te attenderen op de overlast die dat bij uw buren kan veroorzaken. En hoewel we ervan uitgaan dat niemand zijn buurman ongemerkt en bewust wil vergiftigen – “voor u zelf zou het óók wel eens niet goed kunnen zijn, trouwens” – vragen wij hiervoor wel uw aandacht. En hopelijk leidt ons gezamenlijk toezicht en verantwoordelijkheid voor de toekomst ertoe dat wij ons volkstuinterrein met respect voor de natuur gebruiken. En ook verantwoord kunnen doorgeven. Daar zou ik trots op zijn.

Ad de Jong,

Volkstuinvereniging Heerenveen