Volkstuinvereniging Heerenveen

Samen tuinieren…

Bestuur en contactgegevens


Samenstelling bestuur

Voorzitter en (plaatsvervangend) secretaris:

Alje Heinkens: voorzitter@vtvh.nl  06-81028559

Penningmeester: 

Donna Tjassing: penningmeester@vtvh.nl  06-44837176

Beheer- en tuinzaken:

Henk Mulder: henderikusmulder@online.nl  0513-628213

Algemene leden:

Jan Hoen: j.hoen5@upcmail.nl  06-23616706

 

Toezicht op onderhoud. Het tuincomplex is verdeeld onder de bestuursleden om toezicht te houden op de onderhoud en de beplanting van de percelen. Naast dat de bestuursleden op “hun” deel van het complex toezicht houden en indien nodig leden aanspreken op hun gedrag, kunnen ook de leden zelf contact opnemen met het bestuurslid dat toezicht houdt. De verdeling is als volgt:

Perceel 002 t/m 024 + 060 t/m 084 Donna Tjassing en Henk Mulder

Perceel 025 t/m 059 + 085 t/m 119 Jan Hoen

Perceel 179 t/m 188 Alje Heinkens

Perceel 120 t/m 174 Alje Heinkens