Volkstuinvereniging Heerenveen

Samen tuinieren…

Bestuur en contactgegevens

Voorzitter: 

Momenteel is er geen voorzitter.

Op de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering worden er verkiezingen gehouden. Omdat er geen kandidaten voor deze functie zijn benoemen de bestuursleden dan uit hun midden een voorzitter zoals dit is vastgelegd in de Statuten van de Volkstuinvereniging Heerenveen.

De voorzitterstaken worden zolang door de andere bestuursleden  overgenomen.

Secretaris: 

Nelleke Horst / secretaris@vtvh.nl / 06 1057 2829

Penningmeester: 

Donna el Azzouzi / penningmeester@vtvh.nl / 06 4483 7176

Beheer- en tuinzaken:

Henk Mulder / henderikusmulder@online.nl / 0513-628213

Peter Hanegraaf /countrypeter2000@yahoo.com / 06 5069 7189

Algemene bestuurslid:

Mustafa Coskun / bolulu32@hotmail.com / 0513-623903

Onderhoud:

David Kuiper / contact via bestuur