Volkstuinvereniging Heerenveen

Samen tuinieren…

Zaden en aardappelen

Zaterdag 4 maart kunt u de bestelde aardappelen en zaden van Garant ophalen in het clubgebouw. Hieronder de tijdsblokken wanneer u de bestelling op kunt halen, zodat niet iedereen tegelijk komt.
10:00 tot 10:30 uur Percelen 1 t/m 50
10:30 tot 11:00 uur Percelen 51 t/m 85
11:00 tot 11:30 uur Percelen 86 t/m 118
11:30 tot 12:00 uur Percelen 119 t/m 187

Het bestuur vraagt u om u te houden aan bovenstaande tijden. Uw rekening vindt u bij uw bestelling. De kortingen zijn hierin al verwerkt.
De winkel is deze dag ook geopend van 10.00- 12.00.

Pootaardappelen
De aardappelen moeten dit jaar op het middengedeelte van maximaal 1/3 van het
perceel worden gepoot. Aardappelen die niet via de vereniging zijn gekocht, moeten
het NAK-certificaat hebben. Graag de betaalbon + NAK-cert. hiervan aan bestuurslid
Henk Mulder tonen ter controle. Naderhand volgt een controle of de aardappelen op
de juiste plaats gepoot zijn.

Reacties gesloten.