Volkstuinvereniging Heerenveen

Samen tuinieren…

Waarom geen kunstmest?

Kunstmeststoffen zijn slecht! Maar waarom eigenlijk?

Kunstmeststoffen zijn slecht! Maar waarom eigenlijk?

Kunstmeststoffen zijn slecht! Maar waarom eigenlijk?

Kunstmeststoffen zoals Blauwe en Roze korrel worden nog altijd massaal verkocht en gepromoot.

Zeker Blauwe korrel is heel bekend bij tuiniers en wordt dikwijls aangeraden om bij te geven bij planten die achterblijven in groei of wat minder mooi groen staan. Blauwe korrel bevat immers veel stikstof die zeer snel beschikbaar komt voor de planten. Deze stikstof zorgt voor een sterke groei en mooie groene kleur.

Vernieuwde kunstmeststoffen

Omdat het een algemene trend is om begaan te zijn met de natuur en er veel te doen is geweest over uitspoeling van mineralen naar grond- en oppervlaktewater zijn er ‘vernieuwde’ formules ontwikkeld en is de meststof enigszins aangepast.

Vol trots wordt dan verteld door de vertegenwoordiger dat het snel oplost en zijn stoffen afgeeft maar in tegenstelling tot vroeger over een langere periode werkt en dat er niet zoveel mineralen uitspoelen.

Ook hebben ze enkele sporenelementen (wel 3!!) toegevoegd en claimen ze dat hun meststof alle, ja echt waar, alle stoffen bevat die een plant nodig heeft.

U moet weten dat in de gangbare landbouw wordt gezegd dat er minstens 7 essentiële sporenelementen zijn, dat teksten over ecologisch of biologisch tuinieren spreken van 25 tot 60 soorten en dat sommige onderzoekers die gespecialiseerd zijn in bodems en remineralisatie van bodems zelfs zover gaan om te spreken over bijna 100 sporenelementen!
Dit is nog maar een topje van de ijsberg.

Ze (Blaukorn verkoopsbrochure) proberen de mensen een goed gevoel te geven om hun chemische meststoffen te gebruiken.

Ze beweren immers dat een chemische meststof goed is voor uw planten omdat de uitspoeling wordt verminderd ( niet gestopt!) en omdat ze enkele sporenelementen toevoegen die dan nog niet goed gebonden zijn en dus snel uitspoelen.

En dan wordt er voorbij gegaan aan de eigenlijke feiten waarom de kunstmeststoffen zulke desastreuze gevolgen hebben.

Waarom is deze chemische meststof slecht?

Wat zijn de echte redenen waarom een chemische meststof slecht is voor uw grond?

  • Vernietiging bodemleven
  • Afbraak organisch materiaal en humus

1. Vernietiging bodemleven

U hebt ongetwijfeld in uw kindertijd ooit wel eens zout gestrooid over een slak en met enig sadisme gekeken naar de gevolgen.

Het zout trekt al het vocht uit de slak en de slak loopt letterlijk leeg en sterft.

Chemische meststoffen zijn zeer zout en trekken alle vocht weg uit de miljoenen bacteriën, schimmels, protozoa en nematoden die aanwezig zijn in de bodem.

Deze micro-organismen vormen de basis van het bodemleven en hun verdwijnen heeft een desastreuze invloed op andere macro-organismen zoals de regenworm.

Dit diertje is van enorm belang voor een luchtige bodem en voor het verteren van organische materialen. Eens dit diertje, bij een gebrek aan voedsel en geïrriteerd door de zoute omstandigheden, verdwijnt, kunt u al een grote streep zetten door een gezond bodemleven en de daaruit volgende overvloedige oogsten die u in gedachten had.

Doordat het bodemleven verdwijnt, moet u steeds vaker ingrijpen met extra meststoffen en bestrijdingsmiddelen tot de grond volledig verpest is en groenten kweken eigenlijk niet meer mogelijk is.

2. Afbraak organisch materiaal en humus

Buiten het bodemleven verdwijnt ook alle organische stof uit de grond door het veelvuldig toepassen van chemische meststoffen.

Dit gaat als volgt te werk:

In de natuur komt alles in evenwichten voor en zodra dit evenwicht wordt verstoord doet de natuur zijn uiterste best om de evenwichten terug te herstellen.

Zo ook in uw tuin.

Wanneer u een chemische meststof strooit, overspoelt u de micro-organismen met stikstof, fosfor en kalium.

Deze organismen leven op een dieet waarbij ze voor elk deel deeltje stikstof (N) tussen de 20 tot 30 deeltjes koolstof (C) nodig hebben.

Door de overvloed aan stikstof beginnen deze organismen te kweken als zot en verbruiken in sneltempo alle koolstof die aanwezig is in de grond.

Allereerst wordt alle koolstof uit het organische materiaal uit de grond gehaald. Al deze koolstof wordt vastgelegd in levende organismen die een deel koolstof (C) verbruiken en als CO2 uitademen.

Zo gaat er in elke generatie van deze organismen een deel koolstof verloren .

Eerst wordt dus de gemakkelijke koolstof in het organische materiaal verbruikt, daarna is de humus in de grond aan de beurt. (Humus is de heilige graal van een goede moestuin en iets waar elke tuinier zoveel mogelijk van wil hebben in zijn grond!!)

Na verloop van tijd is alle koolstof uit de grond verdwenen en begint het bodemleven af te sterven.

Sommige micro-organismen produceren natuurlijke antibiotica en beschermen de plant tegen ziektes, andere zijn nodig om organische materialen af te breken en essentiële mineralen vrij te stellen.

Deze organismen krijgen het moeilijk en verdwijnen uit uw grond.

Overlevenden?

Maar welke organismen overleven wel in een grond zonder organische stof?

Juist.

De organismen die hun voedingstoffen bij uw plant gaan halen. Deze organismen krijgen vrij spel en hebben geen natuurlijke vijanden meer.

Het zijn gedroomde omstandigheden voor de vijanden van uw planten: meeldauw, luizen, spint, bladvlekkenziektes, … dalen neer in uw groentetuin en vormen een ware nachtmerrie.

U kunt deze nachtmerrie afweren door het te onderdrukken met bestrijdingsmiddelen maar zodra u even afgeleid bent, nemen deze plagen en insecten uw planten te grazen.

Het is een op een voorhand verloren strijd.

Dag humus, dag bodemleven, dag groenten

Zelfs indien u volhardt en al uw ‘gezonde’ groenten goed vol spuit met bestrijdingsmiddelen is uw grond volledig naar de vaantjes.

Alle bodemleven is gedood of gevlucht, alle humus die mee voor structuur zorgt in uw grond is weg.

Uw grond kan geen water meer afvoeren en krijgt geen zuurstof bij de plantenwortels. Kleigronden worden beenhard en zandgronden worden woestijnen en bij stevige winden waait alle grond weg.

Woestijnvorming is zelfs een wereldwijd probleem dat zeer grote en bedreigende vormen aanneemt. De Verenigde Naties hebben hiervoor zelfs speciale programma’s in het leven geroepen om deze woestijnvorming tegen te gaan.

En deze woestijnvorming verloopt het snelst in ontwikkelde landen zoals USA, Australië en Spanje. (Niet enkel in Afrika!)

Niet door een gebrek aan regen ontstaat verwoestijning maar door een uitputting van de bodem waardoor al het organische materiaal verdwijnt. De bovenste lagen worden weggeblazen door winden en er blijft een woestijn achter waarin planten niet kunnen groeien.

Dit zijn al enkele redenen waarom kunstmeststoffen gebruiken in uw moestuin niet slim is en waarom het onmogelijk is om een rijke opbrengst te halen uit uw moestuin bij het gebruik van kunstmeststoffen.

Dit artikel is afkomstig van: http://natuurlijkemoestuin.be/