Volkstuinvereniging Heerenveen

Samen tuinieren…

Doel en functie van het huishoudelijk reglement

Foto_08032013_VI

DOEL EN FUNCTIE VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT (HR)

Artikel 1: Doel en functie van het HR.

1. Het doel van het HR is het handhaven van de goede gang van zaken op het volkstuincomplex ten opzichte van de leden.
2. In het HR worden de rechten en plichten van de leden en het bestuur nader geregeld.
3. Het HR is een aanvulling op de statuten en mag niet in strijd zijn met de statuten.
4. De leden worden geacht bekend te zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement en hier naar te handelen.